• Home
 • Hooggevoeligheid

Wat is hooggevoeligheid?

Een belangrijk kenmerk van hooggevoeligheid is, dat je zelf het gevoel hebt anders te zijn. Anders dan de rest. Je voelt je vaak onbegrepen en dat is al zo vanaf je kindertijd. Je wordt dan ook met hooggevoeligheid geboren en kunt het niet halverwege je leven krijgen. Vaak blijkt dat één van de ouders ook hooggevoelig is. Het hoogsensitief zijn is een gegeven, maar geen ziekte. Hoogsensitieve personen verwerken prikkels van buitenaf anders dan de meeste mensen. Opvallend is bijvoorbeeld, dat personen met hooggevoeligheid meer gevoelig zijn voor details en daardoor alleen al meer prikkels te verwerken hebben. Alaine Aron is de grondlegster van de term High Sensitive Persons en veronderstelt dat 15 %  procent van de bevolking in meer of mindere mate te kampen heeft met hooggevoeligheid.

High Sensitive Persons

HSP is de afkortingvoor Highly Sensitive Person. Als je tot de categorie van personen met hooggevoeligheid behoort, dan weet je dat je heel sterk kunt reageren op prikkels uit de omgeving. Dat kan een reactie op een hard geluid zijn, maar ook een fel licht of een sterke geur kan daarvoor zorgen. In een mensenmassa verkeren, zoals tijdens een concert, zorgt weer voor een combinatie van prikkels, die als hoogsensitief persoon heftig bij je binnen kunnen komen. Je beschikt als persoon met hooggevoeligheidbovendien vaak over een extreem gevoelige huid. Een hoge kraag voelt meestal niet prettig en labeltjes in kleding haal je er het liefste meteen uit. Door deze mate van sensitiviteit bestaat tevens het vermoeden dat High Sensitive Persons een andere pijngrens hebben. In de ochtend is je lichaam bijvoorbeeld extra gevoelig voor prikkels, zodat je een afspraak met de tandarts beter in de middag kunt plannen. Naast de reguliere zintuiglijke waarneming, voelen hoogsensitieve personen emoties, sfeer en spanningen van andere personen bijzonder goed aan.

Je ervaart als hoogsensitief persoon dan ook meteen wat de behoefte van de ander is. Jij neemt vervolgens de verantwoordelijkheid op je om aan de behoefte van de ander tegemoet te komen. Dat is heel nobel, maar helaas vergeet je als sensitief persoon daarbij maar al te vaak jezelf.

Gevolgen hooggevoeligheid

Hooggevoelige personen vormen met vijftien procent van de bevolking een minderheid. Het is dan ook niet vreemd dat je met hooggevoeligheid vaak het idee krijgt anders te zijn dan anderen en jezelf afvraagt of jij nu gek bent. Hierdoor past een sensitief persoon zich vaak aan de omgeving aan, waarbij het contact met de eigen kern verloren gaat en je uit balans raakt. Een laag zelfbeeld en een gebrek aan eigenwaarde kunnen het gevolg zijn van het niet herkennen of onderkennen van de eigen hooggevoeligheid.

Vanaf je jeugd wordt het belang van de ander al verheven boven je eigen persoon. Je eigen ‘ik’ raakt ondergesneeuwd en je gaat meer voor een ander leven dan voor jezelf. Het lijkt erop alsof het balletje binnenste buiten zit. Zo te leven kost enorm veel energie. Zeker omdat te vaak de verantwoordelijkheid wordt genomen voor anderen, waarbij het schuldgevoel een belangrijke trigger is voor personen met hooggevoeligheid.

Kenmerken hooggevoeligheid:

 • Moeite met het aangeven van grenzen
 • Stressgevoelig en gevoeliger voor een burn-out
 • Overspoeld worden door emoties
 • Vermoeidheid
 • Jezelf op de laatste plaats zetten
 • Gebrek aan eigen waarde en ontbreken van ´ik´ kracht
 • Het is alles of niets
 • Groot aanpassingsvermogen
 • Nee zeggen is lastig
 • Keuzes maken is moeilijk
 • Problemen met werken in teamverband
 • Handelen vanuit gevoel

Kwaliteiten hooggevoeligheid

 • Opmerkzaamheid
 • Attent en behulpzaam
 • Intelligent
 • Behoeften van anderen aanvoelen
 • Rijke fantasie en belevingswereld
 • Snelle alertheid bij gevaar
 • Verschillende kwaliteiten op meerdere vlakken

Gevolgen hooggevoeligheid

Als je als kind met hooggevoeligheid geboren wordt en dat wordt niet opgemerkt, dan ontstaan er al snel problemen. Al op jonge leeftijd krijgen High Sensitive Persons de neiging om van het lijf naar het hoofd te verhuizen. Een hooggevoelig kind zal zich namelijk automatisch aanpassen en raakt daarbij verwijderd van de eigen kern. Dat leidt er uiteindelijk toe dat een sensitief persoon vaak niet goed in zijn vel zit. Of beter gezegd, niet goed in zijn eigen lichaam. Het eigen lijf is dan ook de beste graadmeter om te zien of er sprake is van overprikkeld zijn. Elk hooggevoelig persoon zal bovendien wel eens vraagtekens zetten bij het eigen gevoel. Als je sensitief bent, voel je jezelf namelijk vaak onbegrepen. Zeker ook, omdat maar vijftien procent van de bevolking hooggevoelig is.

Uit balans door prikkels

De prikkels van buiten komen hoe dan ook binnen. Zelfs al ben je het contact met je eigen lichaam verloren. In het lichaam van hooggevoelige personen worden ook onbewust prikkels opgeslagen. Het is net als een onbewoond huis, waar door de jaren heen in alle kamers troep terecht is gekomen, die grotendeels van anderen afkomstig is. Bij hoogsensitieve mensen zie je vaak dat het lichaam de signalen van een teveel aan prikkels bestrijdt. Dat kan tot uiting komen in uitputting, spanningen in het hele lichaam, aanvallen van migraine, eetstoornissen, depressies tot zelfs een burn-out. Je balans is dan ernstig verstoord. Het contact met je lijf is er niet meer, zodat er ongehinderd prikkels van anderen bij je binnen komen. Je kunt geen grenzen aangeven, want door de verstoorde balans kan je lichaam dat niet meer. Het gevolg hiervan is letterlijk ontaarding. Dat klinkt zweverig, maar het is de nuchtere waarheid. Door aarding sta je namelijk met beide benen op de grond en kan negatieve energie je lichaam verlaten.

Professionele hulp

Als hooggevoelig kind heb je vroeger al geleerd om gevoelens te ontkennen, te onderdrukken of een andere vorm gevonden om maar niet te hoeven voelen. Dat leidt op latere leeftijd onherroepelijk tot onverwerkte emoties. Je loopt niet alleen vast in het contact met jezelf, maar ook ten aanzien van relaties, je werk en je omgeving. De balans tussen inspanning en ontspanning is dan al totaal verstoord met overspanning tot gevolg. Mensen met hooggevoeligheid zoeken dan vaak professionele hulp, maar gaan eerder naar een huisarts of psycholoog. Simpelweg omdat High Sensitive Persons niet altijd door hebben hooggevoelig te zijn. Doordat ook vele professionele hulpverleners niet altijd bekend zijn met hooggevoeligheid wordt vaak een verkeerde diagnose gesteld. Er wordt dan medicatie verstrekt om de gevoelens te dempen, maar dat heeft weer onderdrukking van de gevoelens tot gevolg. Het Balancedlifestyle Centre biedt jou wel de hulp die je nodig hebt, want wij erkennen en herkennen als geen ander de gevolgen van hooggevoeligheid.